Χλοοτάπητες

www.hellasod.gr
   Τα πάντα για το έτοιμο γκαζόν, από τον παραγωγό του .
www.antheon.gr
   Πληροφορίες για τον έτοιμο χλοοτάπητα και σύγκριση με τον χλοοτάπητα από σπορά και τη διχόνδρα .
www.grastis.gr
   Παραγωγός έτοιμου χλοοτάπητα με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα πλεονεκτήματά του, τις τεχνικές εγκατάστασης και συντήρησης και πολύ καλές φωτογραφίες για φυτοπροστασία (ζιζάνια, έντομα, ασθένειες) .
www.fastgrass.gr               www.greengrass.gr             www.eurogazon.gr
   Παραγωγοί έτοιμου χλοοτάπητα . Στις σελίδες τους θα βρούμε πληροφορίες για τα πλεονεκτήματά του, οδηγίες εγκατάστασης και φωτογραφίες .